Amaia Larrañaga
Amaia Larrañaga
Menú
Aceso a la vivienda

Accessos a l’habitatge

L'eliminació de barreres arquitectòniques és una obligació que afecta als edificis d'habitatges ja construïts.

Una de les mesures fonamentals per garantir la completa inclusió del disseny universal en la nostra societat és eliminar les barreres arquitectòniques que els impedeixen accedir a determinats espais, tant públics com a privats.

La normativa d'accessibilitat ja s'aplica des de fa anys perquè totes les noves construccions i urbanitzacions garanteixin l'accés, pas o entrada a qualsevol lloc o activitat, sense limitació alguna gràcies al disseny universal.

Per conèixer quins són les obres que caldria realitzar per aconseguir les condicions bàsiques d'accessibilitat, podem recórrer al Document Bàsic de Seguretat i Accessibilitat publicat pel Ministeri de Foment, que estableix les regles i procediments que permeten complir les exigències bàsiques de seguretat d'utilització i accessibilitat a nivell estatal.

Edificació:
Decret 135/1995 del CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA
Llei 13/2014 d'ACCESSIBILITAT
SUA (Seguretat d'Utlització i Accessibilitat) Codi tècnic de l'edificació

Urbanisme:
OM VIV 561/2010 Espais públics urbanitzats.

La normativa també estableix que la informació, senyalització i il·luminació de l'edifici haurà de permetre als usuaris de l'edifici, qualsevol que sigui la seva discapacitat, la localització de les diferents àrees del mateix i dels seus itineraris accessibles, així com la seva utilització en condicions de seguretat.

 

Emplena el formulari per sol·licitar pressupost.

  habitatges-accessos-3
  habitatges-accessos-2
  habitatges-accessos-4
  habitatges-accessos-1
  habitatges-accessos-6
  habitatges-accessos-5