Amaia Larrañaga
Amaia Larrañaga
Menú
Barreres Arquitectòniques

Supressió de barreres

Una de les mesures fonamentals per garantir la completa integració de les persones discapacitades en la nostra societat és eliminar les barreres arquitectòniques que els impedeixen accedir a determinats espais, tant públics com privats.

La normativa d'accessibilitat ja s'aplica des de fa anys perquè totes les noves construccions i urbanitzacions garanteixin l'accés, pas o entrada a qualsevol lloc o activitat, sense cap limitació per raó de discapacitat.

Però què passa amb els edificis ja construïts abans que existissin aquest tipus de normes que garanteixen l'accessibilitat arquitectònica.

La pròpia normativa estableix un termini per aplicar-la que finalitza el 4 de desembre de 2017, data en la qual tots els edificis d'habitatges existents i espai públics urbanitzats hauran d'haver realitzat tots els ajustos necessaris, sempre que es puguin implantar de manera raonable, per garantir que són accessibles per a persones amb qualsevol tipus de discapacitat.